นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไบเทค โกลบอล เจแปน จำกัดมหาชน (ด้านล่าง「บริษัทของเรา」)ได้ส่งเสริมการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ การสร้างกลไกในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยตระหนักรู้อย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานทุกคน

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นข้อมุลปัจจุบันแบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันการ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต·สูญหาย·เสียหาย·การปลอมแปลง·การรั่วไหล เป็นต้น บริษัทของเราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็น เช่น การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมพนักงานอย่างทั่วถึง และดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยโดยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเราได้รับจากลูกค้านั้น เราจะใช้สำหรับการตอบกลับโดยการ ส่งอีเมลหรือเอกสาร ที่เป็นคำถาม-ตอบจากบริษัท โดยมาจากการสอบถามข้อมูลของลูกค้า หรือคำแนะนำทางธุรกิจของเรา

ห้ามเปิดเผยข้อมูลและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทของเรา จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า
เมื่อทางเรามีความจำเป็นต้อง เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทอื่นเพื่อมอบหมาย งานบริการที่มาจากความต้องการของลูกค้า

เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ

มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้อง และปลอดถัยที่สุด ทางบริษัทเรา กำลังดำเนินมาตรการ การรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบตัวตน
หากลูกค้าท่านใด มีความต้องการที่จะตรวจสอบ・ แก้ไข・ลบข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะติดต่อกลับก็ต่อเมื่อ ตรวจสอบยืนยันได้ว่าเป็นท่านตัวจริง

การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการทบทวน
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่น ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีและบรรทัดฐานอื่น ๆ รวมทั้งทบทวนเนื้อหาของนโยบายนี้ตามความจำเป็นและพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทเรา โปรดติดต่อด้านล่างนี้
บริษัท ไบเทค โกลบอล เจเปน จำกัด BITEC GLOBAL JAPAN INC.
ชั้น3 2-14-12 ซึคีชิมะ แขวงชูโอ จังหวัดโตเกียว 〒104-0052
TEL: +81 3-6824-9191
Mail:info_oversea@bitecglobal.com