Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Bitec Global Japan (Dưới đây gọi tắt là Cty chúng tôi), xây dựng và tuân thủ phương châm, cơ chế bảo mật thông tin cá nhân như dưới đây. Chúng tôi đã tập huấn và truyền đạt đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân tới toàn thể nhân viên trong công ty nhằm thực hiện triệt để cơ chế này.

Quản lý thông tin cá nhân
Tại Cty chúng tôi, thông tin khách hàng luôn được dùy trì trạng thái chính xác nhất, cập nhật nhất. Để trách tình trạng thông tin khách hàng bị tiếp cận trái phép, thất lạc, thay đổi, hoặc rò rỉ; chúng tôi đã xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, những chế tài cần thiết, thực thi chính xác đảm bảo để việc quản lý thông tin được thực thi nghiêm ngặt.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng mà khách hàng cung cấp để gửi thư đện tử hoặc tài liệu cho công việc liên lạc, hướng dẫn hoặc giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Nghiêm cấm việc cung cấp, làm lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba.
Tại Cty chúng tôi, thông tin khách hàng được quản lý cẩn trọng, nếu không rơi vào một trong những trường hợp được ghi dưới đây, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba nào khác.

Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng.
Trường hợp công khai thông tin khách cho bên nhà cung cấp dịch khách mà chúng tôi ủy thác để thực hiện dịch vụ do chính khách hàng yêu cầu.

Trường hợp cần phải công khai theo yêu cầu của pháp luật.

An ninh thông tin cá nhân
Chúng tôi xây dựng những biện pháp bảo mật toàn diện để đảm bảo tính chính xác và sự an toàn cho thông tin cá nhân.

Xác nhận chủ thể thông tin
Trường hợp khách hàng muốn đối chiếu, sửa đổi, hủy bỏ thông tin các nhân, chúng tôi sẽ xác minh người liên lạc có phải đích danh khách hàng hay không trước khi thực hiện yêu cầu.

Tuân thủ và xém xét các qui phạm và luật pháp liên quan
Song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật Nhật Bản về việc sử dụng thông tin cá nhân mà Cty đang nắm giữ và các qui chế liên quan, Cty chúng tôi không ngừng nỗ lực xem xét cải thiện nội dung qui chế này để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho Quí khách hàng.

Liên hệ
Xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ dưới đây nếu Quí khách có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng thông tin cá nhân.
Công ty Cổ phần Bitec Global Japan
Tầng 3, 2-14-12 Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo, 1040052, Japan
Điện thoại: +81 - 3 - 6824 - 9190
Fax: +81 - 3 - 5546 - 2224
Email: info_oversea@biecglobal.com